Teucrium polium (Tüylü Kısamahmut)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

10-40 cm boylanabilen, yere yayılı veya dik gelişen, alt tarafı odunsu ve üstü körpe/otsu, çok yıllık bir türdür. Gövde beyaz, gri, nadiren altın rengi ince ve yumuşak veya keçemsi tüylerle kaplıdır. Yapraklar dikdörtgenimsi, ters yumurtamsı veya şeritsi formda; küt uçlu; tırtırlı, düz veya kıvrık kenarlı; genellikle keçemsi tüylüdür. Çiçeklenme dönemi Haziran-Eylül ayları arasında; çiçekler çok kısa saplı, tepecik çiçek durumlu, kulakçık şeritsi-ispatula biçimli, tırtırlı veya tam kenarlı, çanaktan kısa veya hafifçe uzun; çanak 3-5 mm, borumsu-külah biçimli, genellikle yoğun ince ve yumuşak tüylü veya basık beyazımsı tüylü; taç yapraklar beyazımsı, merkeze yakın loblar nadiren tüysüzdür. Meyve sert kabuklu, 2 mm boyuttadır.

Tohumlar ağustos ve eylül aylarında olgunlaşır. Çiçekler erseliktir. Geçirgen toprak ve güneşli alanları tercih eder. Yaprakları çürüyünce hoş bir koku ortaya çıkar. Yarı çalı bir bitkidir, odunsu taban kalırken gövde kışın ölür.

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösteren bitki çalılık, kayalık yamaçlar ve tarlalarda görülür.

Dilimizde Tüylü kısamahmut, Acıyavşan, Acı ot, Ak sedef otu, Anababa kekiği, Anababakokusu, Basur otu, Beyaz ot, Cadı, Kepir yavşanı, Mayasıl otu, Meryem otu, Oğlan otu, Peryavşan, Sancı otu, Sıraca otu, Yavşan otu ve Bodur otu adları ile bilinmektedir.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilen bitki Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Cins adını Troya’nın ilk kralı olan Teucer’den (Τεῦκρος) almıştır. Köklerinin Troya’ya dayandığını kabul eden Roma Uygarlığı için önemli bir isimdir. Dalak tedavisinde kullanılan bitkinin bu etkisini ilk keşfeden odur. Biçimsel benzerliği nedeniyle, cancan (Veronica chamaedrys) bitkisi de kralın adı ile anılmaktadır. Teucer, nehir tanrısı Skamander ile nimf Idaea’nın oğludur. Hayatı hakkında en erken bilgiler, Virgil’in Roma’nın kökenlerini anlattığı eseri Aeneas Destanı’nda yer almaktadır. Girit adasında yaşanan büyük bir kıtlık esnasında, ada halkının bir bölümü ile birlikte Anadolu’ya göç etmiştir. Troya şehrini kurmuş ve bu nedenle bir süre şehir Teukria, şehirde yaşayanlar ise Teukrialı olarak anılmıştır. Yeraltından gelecek bir düşmanla karşılaşacağı yere yerleşmesi gerektiği yönünde bir kehanet dinleyen Teucer, Troya yakınlarında konakladığı esnada çok sayıda tarla faresinin kamp alanına gelmesi üzerine şehri buraya kurar. Bölgedeki dağa da, Giritteki Ida dağının adının verir (Bugün Çanakkale sınırları içinde yer alan Kaz Dağı). Günümüzde Ayvacık, Çanakkale sınırları içinde bulunan Apollon Smintheus tapınağındaki fareler bu hadiseye işaret eder. Smitheus, ‘fare tanrı’ anlamına gelir ve farelerin yok edilerek ekinlerin korunmasını ya da farelerin düşmanı yok etmesini simgeler. Tür adı Antik Yunanca beyaz anlamına gelir. Türün yoğun bir biçimde gri-beyaz tüy örtüsü ile kaplı olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Polium montanum album”dur.

Baharat olarak kullanılır. Su ve şekerle kaynatılarak ferahlatıcı bir içecek elde edilir.

Yaprakları mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Visseral ağrı tedavisinde etkilidir. Anti hipertensif, anti bakteriyel, gaz giderici, iltihap giderici, ishal, diyabet ve kasılma giderici etkilidir. Mantar ve apse tedavisinde kullanılır.

Araç çubuğuna atla