Erica manipuliflora (Püren)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Erica manipuliflora çam ormanlarının yakınlarında kendiliğinden yetişen hafif ve hoş kokulu bir bitkidir. Maki tipindeki, çalı bitki 4 mevsim yeşildir.

Sonbahar ve kış aylarında çiçeklenen Erica manipuliflora 4 metre büyüyebilen dik bir çalıdır. Gövdesi beyaz renkli, seyrek havlı olup, yaprakları genellikle halka dizilişli, 3 ila 7 mm uzunluğunda ve 0,4 ila 0,8 mm genişliğindedir. Çiçek sapı salkım benzeri ya da kısa yanal sürgünlerdedir, 1 ila 5 arası çiçek görülür; sap yaklaşık 9 mm uzunluğunda, ince, tüysüz, brahte ve ikincil brahte 0,7 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak 1,3 mm uzunluğunda, taç pembe ya da beyaz renkli, çan biçiminde, tüysüz, loblar 1,3 mm uzunluğundadır. 8 adet ercik görülür.

Bitkinin çeşitli alt türleri vardır. Bazı türler beyaz çiçekler de açabilmektedir.
Püren ayrıca süpürge otu, süpürge çalısı ya da funda olarak da isimlendirilir. Adından da anlaşılacağı üzere bitki geçmişte ve hatta günümüzde de çalı süpürgesi imalatı için kullanılmaktadır.

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösteren Erica manipuliflora çalılık, ormanlık alan ve kayalık yamaçlarda görülür. .

Temmuz ve kasım ayları arasında çiçek açan Erica manipuliflora dilimizde Piren, Süpürge çiçeği ve Püren adları ile bilinmektedir.

Deniz seviyesinden 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adının etimolojisi açık değildir. Fundaları tanımlamak için kullanılan Antik Yunanca bir kelimedir. Büyük ihtimalle türlerin süpürge yapımında kullanılması ile ilgilidir. Cinsin Türkçe adı olan funda Latince mahreçlidir, fundo kelimesi bu dilde çok dallı anlamına gelir. Tür adı Latince demet çiçekli anlamına gelir. Türün çiçek kuruluna işaret eder.

Özgün tanımda bu “floribus in axillis interruptis” olarak belirtilmiştr.

Araç çubuğuna atla