Karesi Bey Türbesi

Buradanara Paylaşımları

Karesi Türbesi, Selçuklu Devletinin ünlü kumandanlarından biri ve Karesi Beyliğinin kurucusu olan Karesi Bey için inşa edilen türbe, bu günkü çeyrek daire planlı, sivri kemerli ve silmeli haliyle 1922 yılında Belediye Reisi Hayrettin Bey tarafından yenilenmiş olup, yapının ilk yapım tarihi kesin olarak bilinememektedir.

Mustafa Fakih Mahallesi (Karesi Mahallesi)’nde bulunan türbenin Osmanlı döneminde yapıldığı, kitabesinde “Kara İsa Bey Türbe-i Şerifesi Tecdiden inşaası 1338″ yazılı olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir..

İç mekanda Karesi Beyin kabrinin yanında beş sanduka daha yer alıp, bunların Karesi Beyin çocukları ya da aile efradına ait olduğu düşünülmektedir.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever


Yukardaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi türbenin bugünkü yapısı orijinal olmayıp yeni yapılmıştır. Ampir üslubundadır. Yay biçiminde bir plân gösterir. Cephesinde sivri kemerli yedi pencere olup, en solda da yine sivri kemerli kapısı vardır. Cephe görünümünde üst üste konulmuş bir küçük, bir büyük taş ile hareketli bir görünüm elde edilmiştir. Kemer aralarındaki madalyon çukurları pencerelerin altında da yatay panolar içerisinde rozetler görülmektedir. Türbenin üzeri hafif saçaklı kiremit çatı ile örtülüdür.

Araç çubuğuna atla