Kandil (Veronica gentianoides) çiçeği

Buradanara Paylaşımları

Bitki doğal olarak batı Asya’da yayılış gösterir. 10 ila 60 cm büyüyebilir. Yer altındaki dallı rizomları vasıtasıyla yayılır. Parlak yeşil yapraklarla tabanda rozet oluşturur. Yapraklar eliptik biçimli, 2 ila 8 cm uzunluğundadır. Çiçekli gövdeler dalsız, yükselici ila dik ve 5 ila 60 cm uzunluğundadır. Çiçek zamanı Mayıs-Ağustos aylarıdır. Çiçekler beyaz ile mavi renkler arasında olur. Çiçek kurulu 10 ila 50 arası sayıda çiçek bulundurur. Taç koyu ila soluk mavi renklidir. Meyve dairesel ve çok sayıda tohumludur. Tohumlar dairesel ve pürüzsüzdür. Yüksek rakımda iken hayli az gelişir. Ormanlık alanlar, nemli çayırlar, alpin çayırlar ve kayalık bölgelerde görülür. Belgedeki görseller İznik gölü civarında doğal ortamda fotoğraflanmıştır. Popüler bir süs bitkisidir.

Cins adı Latince “Azize Veronica’ya” anlamına gelir. Cinsin çiçeklerinin Veronica’nın duvağına benzemesine işaret eder. Hristiyan teolojisine göre İsa çarmıha gerilmeye götürülürken yüzündeki kan ve terleri silmesi için Veronica kendisine bir mendil uzatır. İsa mendille yüzünü silip geri uzattığında, Veronica mendilde İsa’nın yüzünün belirdiğini görür. Veronica Antik Yunanca orijinlidir ve “gerçek resim” anlamına gelir. Tür adı Antik Yunanca “Gentiana gibi” anlamına gelir. Türün yüzeysel olarak Gentiana (gentiyan) cinsine benzemesine işaret eder. Bitki Joseph Pitton de Tournefort tarafından “Veronica orientalis, erecta, gentianellae foliis” olarak adlandırılmıştır.

Araç çubuğuna atla