Erguvan (Cercis siliquastrum)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Doğal olarak Avrupa ve batı Asya’da yayılış gösteren Erguvan (Cercis siliquastrum) 2 ila 12 metre büyüyebilir. Gövde genç ağaçlarda gri iken zamanla koyu kahverengiye döner. Beş taç yapraklıdır ve çanak yapraklar kaynaşıktır. Yapraklar çiçeklerin açmasından hemen sonra belirir. Bunlar 7 ila 12 cm çapında, tüysüz, düz, yüreksi ve küt uçludur. Yaprak sapı 1 cm uzunluğundadır. Tohumlar Meyveler eylül ayında olgunlaşır. Nisan-Mayıs aylarında, çiçekler, eski dallar, dallar ve gövde üzerinde kompakt kümeler halinde yapraktan önce görünür. Düz bakla bütün kış devam eder. Kaba kök sistemine sahip derin köklü bir ağaçtır. En iyi korunaklı, güneşli ve verimli yerlerde gelişir ve çok dayanıklıdır. Meyve 6 ila 10 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 2 cm genişliğinde, 6 ila 15 arası sayıda tohumlu ve kahverengidir.

0-1300 metre arası rakımlarda ormanlık alanlar, makilikler ve yol kenarında görülür.  Ülkemizdeki yaygın adları Erguvan, Gelin yemişi, Yemişen, Deli boynuz, Selecek, Zazalak olarak bilinmektedir.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Kökenbilim
Cins adı Antik Yunanca “mekik dokumak” anlamına gelir. Yassı ve odunsu meyvelerin dokumacı aletine benzemesine işaret eder. Tür adı Latince “silikula gibi” anlamına gelir. Burada kastedilen silikula adı verilen meyve yapısı değil, Ceratonia siliqua (keçiboynuzu) ağacıdır. İkili adlandırma öncesi adı “Siliqua sylvestris rotundifolia”dır.

Bütün hayatını ve varlığını bilime adamış Ebu Reyhan el-Biruni’nin bizlere aktardığı gibi bitkinin çiçeklerinden elde edilen mor renkte giysileri giymek sadece Roma imparatorlarına mahsustu ve İmparator hariç bu renkte elbise giyilmesi o dönemde yasaktı. Bu tarihi gerçek arkeolojik çalışmalarda da etkisini göstermektedir. 10 Ekim 2022 tarihli Arkeolojik Haber sitesinde, konu edilen arkeolojik bir mezar buluntusunda çıkan mor renkli tekstil parçasının mezarın bir Bizans soylusuna ya da kraliyet ailesi mensubuna ait olduğu fikri  buna dayanmaktadır.

Söylenceye göre ağacın çiçekleri beyaz iken, İsa’yı gammazlayan Yahuda İşkaryot’un kendini bu ağaca asması ile kırmızıya dönmüş. Ayrıca ağacın çiçekleri yapraklardan önce belirir ve sanki dallara asılmış bir insan gibidirler.

Mutfak 
Çiçekler çiğ olarak tüketilebilir. Asidik tatları nedeniyle salatalara eklenir. Meyveler çiğ olarak tüketilir.

IUCN Kırmızı listesi
Bu ağaç türü çok geniş bir yayılış alanına sahiptir, büyük bir nüfusa sahiptir, herhangi bir büyük tehdit yaşamamaktadır ve gelecekte önemli bir tehdit tespit edilmemiştir. Bu nedenle, bu tür En Az Endişe olarak değerlendirilir.

Araç çubuğuna atla