Colutea cilicica (Patlangaç)

Buradanara Paylaşımları

Genellikle 2-3 m nadiren 5 m kadar boylanabilen, kışın yaprağını döken öok yıllık çalı formlu bir türdür. Yaşlı sürgünler gri kahverengidir. Yaprakçıklar 3 ila 5 çift halinde, 30 mm uzunluğunda, eliptik ila ters yumurtamsıdır. Taç 20 ila 22 mm uzunluğunda, kanatlar daima omurgadan daha uzun ve mahmuzludur. Yumurtalık tüysüzdür. Çanak beyaz ve siyah renkli tüylüdür.

Yalancı sinameki (Colutea arborescens)


Bitki doğal olarak Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’da yayılış gösterir.
Doğrudan güneş alan yerleri tercih eden bitki ormanlık alanlar, makilikler ve steplerde görülür. Görsel Bursa ili Uludağ mevkiinde çekilmiştir.

Dilimizde Patlangaç ve Yabani sinameki adları ile bilinmekte olan Colutea cilicica Nisan ve Eylül ayları arasında çiçek açar.

Cins etimolojisi açık değildir. İlk defa Theophrastus tarafından patlangaç çalısını tanımlamak için kullanılmıştır. Tür adı Latince Kilikya anlamına gelir. Güney Anadolu’da tarihi bölgenin adıdır ve türün tip yerine işaret eder.

Meyve, sap ve yapraklar iltihap giderici ve yara iyileştiricidir. Meyveleri dövülerek iltihaplı yaralara lapa halinde uygulanır. Dallar kaynatılarak çocuklarda yara iyileştirici olarak kullanılır.

Araç çubuğuna atla