Hidrometre kullanımı

Buradanara Paylaşımları

Numuneyi hydrometre ile birlikte gelen behere (deneme kavnozuna) koyun ve hidrometreyi serbestçe yüzene kadar dikkatlice içine  indirin. Hidrometre etrafınında oluşabilecek hava kabarcıklarını bertaraf etmek için sağa sola dönderin. 

Sıvının cinsine göre gösterilen değer 1000’den büyük bir değer olacaktır. Bu işlemi su için yapacak olsa idik, muhtemel değeri 1000 olacaktı. Tabiki sıvının sıcaklığı da görüntülenecek değeri etkiyen bir faktördür. Bu nedenle daha doğru bir değer için sıvı sıcaklığının 20 derece  olması gerekmektedir.  Ancak 5’F (2′ C) dahilindeki ölçülerde de önemli bir hata oluşmaz.

Yaklaşık bitiş derecesi: orijinal şekeri hesaplayın ve daha az nihai şeker ekleyin:(tümü galon başına veya litre başına) ve bunun eşdeğerini % alkol ölçeğinde arayın. Daha kolay okuma için skalanız 1.010 ile 1.005 arasında siyah bir bant ve 0.996’da ince bir çizgi çevrelenmiştir. Siyah bant bira veya şarabın yüzeyinin hemen altına gelene kadar, yan tarafta anlatıldığı gibi bira dökmeyin veya fazladan şeker eklemeyin.
Alkol ölçeğinde tatlı, orta ve kuru, bitmiş şarapları ifade eder.
Dikkatli tutun. Kaynatmayınız. Uk yapımı.


Hidrometre size “Şarap şırasının veya bira mayşesinin orijinal şeker içeriği ‘İstenilen gücü elde etmek için ne kadar şeker eklenmeli (istenen güçte şeker içeriği daha az orijinal şeker içeriği)’ gösterecektir. şeker alkole dönüşüyor’ Fermantasyonun çok erken durup durmadığı ” Ne zaman şişelenmeli.
BİRA YAPIMI: S.G.’ye başlamak, zayıf biralar için 1.035’ten güçlü biralar için 1.060 veya daha fazlasına kadar değişir. HİDROMETRE 1.006 DÜĞÜNÜNÜN ALTINA DÜĞÜNE KADAR ŞİŞELEMEYİN (VEYA FİŞİ YAPMAYIN) VEYA ŞİŞELER PATLAMAYACAKTIR.
ŞARAP YAPIMI    BAŞLANGIÇ S.G.    SON S.G.
Kuru Şarap        1.085-1.105        0,990-1.000
Orta şarap        1.105-1.120        0,995-1.005
Tatlı şarap        1.120-1.130        1.005-1.015
Tatlı şarap için kademeli olarak şeker ekleyin. Hidrometrenin batması durana ve fermantasyon durana kadar şişe yapmayın, aksi takdirde şişeler patlayabilir.

YOĞUNLUK

Yoğunluktan yararlananların genel olarak bir terimdir. Özgül ağırlığa işaret eder. Kısaca mayalanmanın (fermantasyonun) kapsamındaki şeker ve suya göre tercih edilir.

refraktometre hidrometre gibi kullanışlıle, Yoğun.

Mayşe şeker miktarına bağlıdır. Mayalanma ile maya, şekeri tüketimine ve alkole çevirir. Şekerdeki azalış ve etanoldaki (alkoldeki) üretilecek olan elde edilir. Zamanın geçtiği anlamına gelir. .

SG

Spesific Gravity – Yoğunluk – Özgül Ağırlık

Genel olarak kullanılan terimdir.

OG

Orijinal Gravity – İlk Yoğunluk

İlk önce (OG) yapılmamaya başlamadan önce şerbetlerdendir. Mayşe kaynat dönüştürülür. Kaynama içindeyken buharda olabilir. Bu ölçüm sonrası yapılır.

Eğer şerbete şeker eklemesi yapılırsa yine bir ölçüm yapılır. Hesaplamalar için referans alınacak bu kez şekerli OG değeri olacaktır.

OG

Final Gravity – Son Yoğunluk

Fermantasyon değişikliğine uygun hale getirebilmek için önce yapılan ölçümdür. Fermantasyonun kesin bittiğine bu ölçümle karar verilir. uygulanmış FG 1010 fermantasyon bitmiş demektir

Araç çubuğuna atla