Mevlevi İnanışı ve Sema Töreninin Derin Kökleri

Mevlevilik, 13. yüzyılda ünlü İslam şairi ve düşünürü Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî tarafından kurulan bir Sufi tarikatıdır. Mevlânâ’nın öğretileri, sevgi, hoşgörü ve insan ruhunun Allah’a yakınlaşma sürecini kapsar. Bu mistik inanışın en bilinen ritüeli ise, “sema” olarak adlandırılan dönen dansıdır. Mevlevilik ve sema töreninin kökenleri, tarihçesi, kültürel etkileri ve günümüzdeki durumu, bu makalede detaylı bir şekilde […]

Araç çubuğuna atla