Patrona Halil İsyanı: Bir Dönemin Dönüm Noktası

Dönemi: Patrona Halil İsyanı, 1730 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri’nin sonunu getiren bir ayaklanmadır. Bu isyan, padişah III. Ahmed’in saltanat döneminde patlak vermiştir. Nedenleri: Patrona Halil İsyanı’nın birden fazla nedeni vardı. En önemli nedenler şunlardır: Kahramanları: Patrona Halil İsyanı’nın en önemli kahramanı, isyana adını veren Patrona Halil’dir. Patrona Halil, Yeniçeri Ağası’nın eski bir kethüdasıydı. Halk […]

Araç çubuğuna atla