Anadolu’nun Yitik Dilleri: Sümerce

Buradanara Paylaşımları

Sümerce, MÖ 4. binyıldan MÖ 2. binyıla kadar Mezopotamya’da konuşulan bir dildir. Aglutinatif bir dil olan Sümerce, günümüzde ölü diller arasında yer alır ve hakkında hala önemli bilgiler edinilmektedir. Sümerce, Anadolu’da konuşulan dilleri önemli ölçüde etkilemiştir ve bu nedenle Anadolu’nun yitik dilleri arasında da sayılabilir.

Sümerce’nin Özellikleri:

  • Aglutinatif Dil: Sümerce, kelimelerin ekler eklenerek türetildiği aglutinatif bir dildir.
  • Tek Heceli Kelimeler: Sümerce’de kelimelerin çoğu tek hecelidir.
  • Karmaşık Dilbilgisi: Sümerce’nin dilbilgisi oldukça karmaşıktır ve birçok ek ve çekim kullanır.
  • Yazı Sistemi: Sümerce’nin kendine özgü bir yazı sistemi vardır. Bu yazı sistemi, çivi yazısı olarak bilinir ve kil tabletler üzerine yazılmıştır.

Sümerce’nin Keşfi:

Sümerce’nin keşfi, 19. yüzyılda Mezopotamya’da yapılan arkeolojik kazılar sırasında gerçekleşmiştir. Bu kazılar sırasında, Sümerce yazıtlar ve tabletler bulunmuştur. Bu bulgular, Sümerce dilinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.

Sümer Alfabesi

Sümerce’nin Çözülmesi:

Sümerce’nin çözülmesi, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara, birçok dilbilimci katkıda bulunmuştur. Sümerce’nin çözülmesinde, Akadça ve Asurca gibi diller ile olan benzerlikleri önemli rol oynamıştır.

Sümerce’nin Önemi:

Sümerce dili, Mezopotamya’nın tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Sümerce’nin incelenmesi ile Mezopotamya’nın siyasi ve sosyal yapısı, dini inançları ve edebi gelenekleri hakkında bilgiler edinilebilmektedir. Ayrıca, Sümerce dili, Anadolu’da konuşulan dilleri önemli ölçüde etkilemiştir ve bu nedenle Anadolu’nun tarihi açısından da önemlidir.

Sümerce Hakkında Kaynaklar:

Bir yanıt yazın

Araç çubuğuna atla