Anadolu’nun Yitik Dilleri: Kilam

Buradanara Paylaşımları

Kilam, MÖ 1. binyılda Anadolu’nun güneydoğusunda konuşulan Kilikya Krallığı’nın dilidir. Luvice ile yakın akraba olduğu düşünülen Kilam, aglutinatif bir dil olarak sınıflandırılır. Günümüzde ölü diller arasında yer alır ve hakkında sınırlı bilgi mevcuttur.

Kilam’ın Özellikleri:

  • Aglutinatif Dil: Kilam, kelimelerin ekler eklenerek türetildiği aglutinatif bir dildir.
  • Luvice ile Akrabalık: Kilam’ın Luvice ile yakın akraba olduğu düşünülmektedir. Her iki dil de Anadolu’nun güneydoğusunda konuşulmuştur ve ortak kökenlere sahiptir.
  • Sınırlı Bilgi: Kilam hakkında günümüze kadar ulaşan sınırlı sayıda yazı bulunmaktadır. Bu yazılar, arkeolojik kazılar sırasında keşfedilmiş tabletler ve yazıtlar şeklindedir.
  • Çivi Yazısı: Kilam, Luvice ile aynı şekilde çivi yazısı kullanılarak yazılmıştır.

Kilam’ın Keşfi:

Kilam’ın keşfi, 19. yüzyılda Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılar sırasında gerçekleşmiştir. Bu kazılar sırasında, Kilikya bölgesinde çivi yazısı ile yazılmış tabletler ve yazıtlar bulunmuştur. Bu yazılar, Kilam dilinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.

Kilam’ın Çözülmesi:

Kilam’ın çözülmesi, Luvice dilinin çözülmesi ile bağlantılıdır. Luvice’nin çözülmesi ile Kilam’a ait yazılar da daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Günümüzde Kilam dili hala tam olarak çözülmüş olmasa da dilbilimciler tarafından yapılan çalışmalar sayesinde önemli ilerleme kaydedilmiştir.

Kilam’ın Önemi:

Kilam dili, Anadolu’nun güneydoğusunda yaşayan halkların tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Kilam’ın incelenmesi ile Kilikya Krallığı’nın siyasi ve sosyal yapısı, dini inançları ve edebi gelenekleri hakkında bilgiler edinilebilmektedir. Ayrıca, Kilam dili, Anadolu’da konuşulan diğer dillerin kökeni ve gelişimi hakkında da bilgiler vermektedir.

Kilam Hakkında Kaynaklar:

Bir yanıt yazın

Araç çubuğuna atla