Anadolu’nun Yitik Dilleri: Luvice

Buradanara Paylaşımları

Luvice, MÖ 2. binyıldan MÖ 1. binyıla kadar Anadolu’nun batı ve güney bölgelerinde konuşulan bir dildir. Hitit İmparatorluğu’nun resmi dili olan Hititçenin yakın akrabası olan Luvice, günümüzde ölü diller arasında yer almaktadır.

Luvice’nin Özellikleri:

  • Luvice, aglutinatif bir dildir. Bu dilde kelimeler, ekler eklenerek türetilir.
  • Luvice’nin kendine özgü bir yazı sistemi vardır. Bu yazı sistemi, hece yazısı olarak bilinir ve hala tam olarak çözülmüş değildir.
  • Luvice’nin kelime hazinesi, Hititçe, Hurrice ve Sümerce gibi dillerden etkilenmiştir.

Luvice’nin Keşfi:

Luvice, 19. yüzyılda keşfedilmiştir. İlk Luvice yazıtlar, 1880’lerde Türkiye’nin güneybatısındaki Antalya ve Muğla illerinde bulunmuştur. Bu yazıtlar, İtalyan arkeolog Luigi Pernier tarafından keşfedilmiştir.

Luvice’nin Çözülmesi:

Luvice’nin çözülmesi, 20. yüzyıldan itibaren devam eden bir çalışmadır. Bu çalışmalara, birçok dilbilimci katkıda bulunmuştur. Luvice’nin çözülmesinde, Hititçe, Hurrice ve Sümerce gibi dillerin bilinmesi önemli rol oynamıştır.

Luvice’nin Önemi:

Luvice’nin çözülmesi, Anadolu tarihi ve dilbilimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dil sayesinde, Anadolu’nun batı ve güney bölgelerinde yaşayan halkların kültürü, tarihi ve dinleri hakkında önemli bilgiler edinilebilmektedir. Ayrıca, Luvice’nin çözülmesi, Hititçenin kökeni ve Anadolu’da konuşulan diğer dillerin gelişimi hakkında da bilgiler vermektedir.

Luvice’ye Ait Kaynaklar:

  • Luvice’ye ait en önemli kaynaklar, Luvice dilinde yazılmış yazıtlar ve tabletlerdir. Bu yazıtlar ve tabletler, Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde bulunan birçok antik kentte bulunmuştur.
  • Luvice’ye ait diğer kaynaklar arasında, Luvice krallarının anıtları ve heykelleri de yer almaktadır. Bu anıtlarda ve heykellerde, Luvice yazıtlar ve kabartmalar bulunmaktadır.

Luvice Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin:

Bir yanıt yazın

Araç çubuğuna atla