Karesi Bey: Bir Beyliğin Kurucusu

Buradanara Paylaşımları
Karesi Bey Türbesi (Fotoğraf: Fazlı Yurtsever)

Karesi Bey, 13. yüzyılın sonlarında Anadolu’da hüküm süren ve Karesi Beyliği’ni kuran Türk beyidir. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, 1250’de doğduğu ve 1307’de öldüğü tahmin edilmektedir.

Karesi Bey, Danişmendli Gazi’nin soyundan gelen bir Türkmen beyi olduğu bilinmektedir. Babası Kalem Bey ile birlikte Anadolu’ya göç etmiş ve Selçuklu Sultanı II. Mesud’un hizmetine girmiştir.

Karesi Bey, cesareti ve savaşçılığı ile öne çıkmış, Selçuklu ordusunda önemli komutanlık görevleri üstlenmiştir. 1299 yılında, Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından faydalanarak, bugünkü Balıkesir ve çevresini kapsayan bölgede bağımsızlığını ilan etmiştir. Karesi Beyliği’nin ilk beyi olmuştur.

Karesi Bey, adil ve merhametli bir hükümdar olarak bilinmektedir. Beyliği döneminde tarım, ticaret ve sanatın gelişmesine önem vermiştir.

Karesi Bey’in ölümünden sonra beylik, oğlu Demirhan Bey tarafından yönetilmiştir. Karesi Beyliği, 1357 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

Karesi Bey’in Tarihi Kişiliği Hakkında İlgi Çekici Bilgiler:

  • Karesi Bey’in, “Kara İsa” lakabıyla da bilindiği söylenmektedir.
  • Karesi Bey’in, alçakgönüllü ve halkla iç içe bir hayat yaşadığı rivayet edilir.
  • Karesi Bey’in, beyliği döneminde yaptırdığı cami ve medreseler, bölgenin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıda bulunmuştur.
  • Karesi Bey’in türbesi, Balıkesir’de Hisarardı mevkiinde bulunmaktadır.

Karesi Bey’in Fotoğrafları:

Karesi Bey’den günümüze ulaşan herhangi bir fotoğraf bulunmamaktadır. Yalnızca, bazı kaynaklarda tasvirleri yer almaktadır.

Karesi Bey’in Tarihi Önemi:

Karesi Bey, Anadolu’da Türk hakimiyetinin sağlanmasında önemli rol oynamış bir beydir. Kurduğu beylik, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Karesi Bey hakkında daha fazla bilgi edinmek için:

Araç çubuğuna atla