Tarihi Pazarbaşı Hamamı

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Koca Cami Mahallesi’nde, Kavak Dibi Sokak’ta bulunmaktadır. Hamam, doğu-batı ekseninde 17,29 x 12,50 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Yapı soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, halvet, su deposu ve külhandan oluşmaktadır. 1847–1922 yılları arasındaki Karesi, Salnamelerini derleyen Abdülmecit Mutaf’ın kitabında Burhaniye ilçe merkezinde 20. yüzyılın başlarında bir tane hamam olduğu yazılıdır. Bu hamamın plan tipine benzeyen örneklerinin 15. yüzyıla tarihlendiği bilinmektedir. Bununla birlikte Burhaniye’nin bugünkü yerleşim yerinin 1483’den sonra gelişmeye başladığı bilinmekte olduğundan; diğer benzer yapıların yaklaşık tarihlerinden yola çıkarak yapının 15. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği sonucuna varılabilir.

2013 yılında önceki Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova’nın “Bu hamam, atalarımızdan kaldı. Biz de buraya sahip çıkmak zorundayız. Bunun için her türlü gayreti gösteriyoruz.” sözlerine rağmen unutulmuşluğun gölgesinde, etrafında yükselen yüksek binaların kendisini de yutacağı anı bekliyor, kaderine razı olmuş biçimde. Oysaki Bursadaki bir çok emsali gibi (örn. Ördekli Hamamı) o da bir kültür merkezine dönüştürülüp ruhumuzun kirlerini temizlemede bir nebze katkı sağlayabilir diye düşünüyorum.

Araç çubuğuna atla