Lathyrus aureus (Koru mürdümüğü)

Buradanara Paylaşımları

Lathyrus aureus Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ve Yukarı Fırat alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Dilimizde Koru mürdümüğü adı ile bilinmektedir. Popüler bir süs bitkisidir.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

50-80 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde sağlam, dik ve seyrek havlıdır. Yapraklar tüysü birleşik, 3-5 çift yaprakçıklı; yaprakçıklar yumurtamsı, 50-100 x 18-50 mm, tüysü damarlı, sivri veya keskin uçlu, alt yüzey kahverengimsi noktalı salgı bezeli; stipül yumurtamsı-mızraksı veya yarı oksu; alt yapraklar gövde yapraklarından daha geniştir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek durumu salkım, 12-25 çiçekli; çiçek kümesi sapı yaprağın yarısı kadar uzun; çiçekler kızıl-turuncu renkte, 16-20 mm; çanak 8-12 mm, dışbükey, havlı veya hemen hemen tüysüz, dişler çok düzensiz, en alttaki diş diğerlerinden daha uzun; kanatlar genellikle bayrakçıkyan uzunca, bayrakçık ucu yuvarlağımsıdır ve daralan dip kısmından daha kısadır. Meyve baklamsı, şeritsi, 50-70 x 7-8 mm, gençlğkte beze noktalı; tohumlar 6-12 adettir ve pürüzsüzdür.

Doğal olarak Balkanlar ve Kafkasya’da yayılış gösteren Lathyrus aureus alpin çayırlar, orman açıklıkları ve çalılıklarda görülür.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açmakta olup 200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Antik Yunanca çok tutkulu anlamına gelir. İlk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve cinse bağlı bazı türlerin afrodizyak oldukların yönündeki inanışa işaret eder. Cinsin Türkçe adı mürdümük Farsça kökenlidir ve olasılıkla mercimek için kullanılmıştır. Bu kelime ayrıca Farsçada gözbebeği anlamına gelir, mercimek tohumları ile gözbebeği arasında yüzeysel bir benzerlik mevcuttur. Tür adı Latince altın anlamına gelir. Türün çiçek rengine işaret eder.

Araç çubuğuna atla