Convolvulus arvensis (Tarla sarmaşığı)

Buradanara Paylaşımları

Convolvulaceae familyasından tohum ve rizomla üreyen çok yıllık bir bitkidir. Tarlalarda ilkbahar toprak işlemesinden sonra sürgünler toprak yüzünde görülmeye başlar. Mayıs ayı sonundan itibaren bitkiler çiçeklenme periyoduna girer. Çiçeklenme, Ekim ayı sonuna kadar devam eder. Çiçeklenme başlangıcından’ hemen sonra bitkilerde tohumlar meydana gelir. Tohum kabuğu sert olduğundan tohumlar uzun yıllar toprakta canlı kalabilir.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Yapraklar sarmal, ok ucu biçimli, 2-5 cm uzunluğunda, almaşlı dizilişli ve 1 ila 3 cm uzunluğunda sapa sahiptir. Çiçekler trompet şekillidir, beyaz ya da solgun pembe rengindedir ve 5 adet koyu pembe ışınsal çizgi görülür. Meyveler açık kahverengidir. Her meyvede iki tohum vardır. 2 metreye kadar uzayabilir. Gösterişli çiçeklerine rağmen hızlı büyümesi ve diğer bölgeleri işgal etmesi nedeniyle pek ilgi görmez. Tohumlar Ağustos ve Ekim arasında olgunlaşır. Ortalama beş yüz elli tohum üretir. Bu tohumlar olgunlaştıktan sonra su, sıcaklık ve hayvan midesi gibi değişik ortamlarda canlı kalabilir. Göç eden kuşların midesinde altı gün boyunca canlı kaldıkları için, göçmen kuşlar vasıtasıyla dağılırlar. Tohumlar olgunlaştıklarında doğrudan dışarı ekilebilir. Çiçekler erseliktir. Hayatta kalma konusundaki başarısı nedeniyle dünyanın ‘en kötü işgalci’ on bitkisi içinde yer alır. -29 dereceye kadar dayanıklıdır.

Tarla sarmaşığı, derin ve etkili kök sistemine sahiptir. Kökler, kesif, horizontal (yatay uzanan) rizomlardan gelişir. Kuvvetli rizomlar toprakta 2 m derinliğe kadar inebilir. Yeni sürgünler, 60 cm’ye kadar olan derinliklerden yüzeye çıkabilir. Gövdesi tüysüz, ince, yerde sürünücü veya sarılıcı ve tırmanıcıdır. Bunlar 30-100 cm uzayabildikleri gibi bazen 3 m’ye ulaşabilirler.

Tarla sarmaşığı, genellikle vejatatif olarak ürer. Rizomlar havaların ısınmasıyla çimlenirler. Yaz sonunda bitkilerin toprak üstü aksamı öldüğü halde, toprak altı aksamı çok yıllıktır. Uzun yıllar yaşar ve her yıl yeni sürgünler verir.

Mücadelesi
a) Kültürel önlemler
Tarla sarmaşığı, tohum ile de üreyebildiği halde genelde toprakaltı organları ile ürediğinden toprak işleme aletlerini, bulaşık tarladan temiz tarlalara geçirmeden önce tarla sarmaşığı rizomları, yeni gelişmeler için büyük bir besin deposu görevini yapar. Tarja sarmaşığının kontrolünde, sadece tohum vermeyi önlemekle kalmayıp toprakaltı aksamında besin . birikiminin (rezervlerinin) azalmasını da sağlamak gerekir.

Yoğun toprak işleme, tarla sarmaşığının kontrolünde etki sağlar. 2-4 hafta aralıklarla veya sürgünler 10-15 cm boya ulaştığında toprak işleme, tarla sarmaşığını kontrol eder. Bu arada münavebe uygulanmalıdır.

b) Kimyasal mücadele
Nohut tarlasında çıkan Tarla sarmaşığının kimyasal mücadelesi talimatta yer alan ilaçlarla mümkün değildir. Ancak münavebe bitkisi buğdayda 2.4-D’li ilaçlarla mücadele yapılarak nohut için daha temiz bir tarla sağlamak mümkün olabilir
Tarla sarmaşığı hızlı gelişme devresinde 2,4-D’li ilaçlara hassastır.

90-110 g/da 2,4-D etkili madde, birçok şartlar altında bu otu kontrol eder.
Etkili kontrol, tarla ‘sarmaşığının tomurcuk-çiçeklenme devresinde veya sonbahar sonlarında 2,4-D uygulandığında elde edilir. Kurak alanlarda ise en iyi sonuç tomurcuklanma öncesi-tomurcuk devresinde 2,4-D ester uygulanması ile elde edilir. Bununla beraber, ilkbaharda nadas alanlarında toprak işleme ve tomurcuk-çiçeklenme devresinde ilaç uygulanması en iyi kontrolü sağlar.

Araç çubuğuna atla