Anemone Narcissiflora (Nergiz çiçekli dağ lalesi)

Buradanara Paylaşımları

Anemone narcissiflora çok yıllık,daha çok su kenarı volkanik yamaçlar da ,1800-3100m yükseklikte yerleşen Anemonastrum cinsi ve düğün çiçeği ailesinde otsu bir bitkidir.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Türkiye dışında Avrupanın yüksek dağların da ,Rusya, Japonya ve Alaska’da bulunan boyu 2 metreye ulaşabilen uzun bir bitkidir.Ortalama uzunluğu 40-90cmdir.3-5 parçalı yaprakları palmiye yapraklarına benzetilir.Taç yaprakları 5-7tane ,merkezde çok sayıda küçük sarı renkli erkeklik uzvu bulunur.Tohumdan üretildiği gibi rizomlarının ayrılması ile de çoğaltılabilir.

7-60 cm boylanabilen, dik gelişimli, otsu bir türdür. Dip yapraklar 3-10 adet, üç yaprakçıklı; yaprak sapı 4-20 cm; terminal yaprakçık ± sapsız, ters üçgenimsi veya ters mızraksı, 3-6 × 2-10 c , taban kamamsı, kenarlar uca doğru çentikli, keskin veya küt uçlu, tüysüz, kısa havlı-ülgerli veya cılız tüylü; yanal yaprakçıklar 1-3 loblu; loblar keskin, 3-10 mm genişliktedir. Beyaz renkli çiçekleri baharda başlar ve çoğunlukla yaz ortasına kadar devam eder.

Bilimsel olarak Anemone narcissiflora L. şeklinde tanımlanır. Anemone Yunanca ve Latincede ‘rüzgar’ anlamına gelen ἄνεμος (ánemos) kelimesi ve ‘… kızı’ anlamına gelen -ώνη (-ṓnē) sonekinin birleşiminden türetilmiştir; ‘rüzgarın kızı’ anlamındadır.

Narcissiflora nergiz çiçeğinin cins adı narcissus kelimesi ile Latincede yaprak anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; çiçek başlarının nergisinkilere benzerliğine atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Araç çubuğuna atla