Pedicularis condensata (Kırk bitotu)

Buradanara Paylaşımları

Ülkemizde “kırk bitotu” olarak bilinen bu tür, Türkiye, Kafkasya ve Kuzey İran’da doğal olarak yetişir. Krem veya sarı renkte çiçeklere sahip, 70 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açar ve köknar, çam, ladin ormanları, orman gülleri arasında, çayırlıklar, otlaklar ve kayalık yamaçlarda yetişir. Bu bitki antioksidan ve mikrop öldürücü aktiviteler gösterir.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

20-70 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde, dik, sağlam, tekil, salgı bezsiz ince yumuşak kısa tüylü, nadiren tüysüz ve kalın köklüdür. Yapraklar dikdörtgenimsi, dikdörtgenimsi-mızraksı ve iki derin tüysü yapıda; 4-12 x 1.7-6 cm, testere dişli-tırtırlı kenarlı; dip kısımdakiler uzun-saplı; gövde kısmındakiler seyrek, ardışık dizili ve sapsızdır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu başak, çok çiçekli, yoğun, dikdörtgenimsi; brakte sığ tüysü bölmeli veya dişli, 10-20 mm; çiçek sapı dik; çanak çan şeklinde, 8-11 mm, az çok yünsü veya kısa tüylü; çanak tüpü 7-9 mm, loblar kısa, 1-3 mm, üçgen biçimli; taç krem rengi sarı arası; 20-27 mm; taç tüpü 14-19 mm, kıvrımlı; miğfer ibikli , ercik başını barındırı, yanal olarak yassı , yuvarlatılmış veya uç kısımda tepesi kesik veya gagalı; alt dudak 3-parçalı, genellikle yayvan; ercik iki uzun iki kısa, toplam 4 adet; sapçıklar tüysüz veya ince yumuşak kısa tüylü; ercik başı dikensi uçludur. Meyve kapsül, ters yumurtamsı, küt uçlu, 7-9 mm ve tüysüzdür.

Erkek ve dişi organlar aynı çiçekte olan Pedicularis condensata doğrudan güneş alan veya yarı gölgeli yerleri, Nemli toprakları tercih eder. Ortam sıcaklığı -15°C üzerindeki bölgelerde yaşar

Araç çubuğuna atla