Matthiola tricuspidata (Öküz şebboyu)

Buradanara Paylaşımları

Matthiola tricuspidata, Akdeniz kıyılarına özgü Brassicaceae familyasında yaygın bir çiçekli bitki türüdür. İstikrarlı kumul otlaklarında ve kıyı kumul çalılıklarında bulunur, ancak değişen kıyı kumullarında bulunmaz.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Yıllık bir bitki olup 7-40 cm ye kadar büyüyebilirler. Yapraklar kıvrımlı-tırtıllı ila Merkezi sap üzerine simetrik olarak iki yana dağılmış şekildedir. Loblar yumurtamsı, tepede yuvarlaktır. Alt sapçıklar meyvede 2-5 mm uzunluğundadır. Çanak yapraklar 7-11 mm olup taç yapraklar 15-22 mm, mor. Siliqua 25-100 x 2-3 mm, patent veya bükülmüş, silindiriktir; stigma lobları üçüncü bir boynuz oluşturmak için birleşir.

Matthiola latince kökenli olup İtalyan botanikçi ve hekim Pietro Andrea Mattioli’nin (1500 – 1577) adından türetilen damızlıklara verilen bir cins adıdır.
tricuspidata yine latince kökenli olup bu bitkinin karakteristik 3 uçlu siliquasına atıfta bulunan ‘Tri’ = üç ve ‘cuspidatus’ = sert sivri uçtan kaynaklıdır.

Araç çubuğuna atla