Sedum hispanicum (Damkoruğu)

Buradanara Paylaşımları

İspanyol stonecrop olan Sedum hispanicum, Crassulaceae familyasındaki bir bitki türüdür.

Doğal olarak Avrupa ve batı Asya’da yayılış gösteren Sedum Hispanicum duvarlar ve taşlık bölgelerde görülür.

5 ila 15 cm büyüyebilir. Tüysüz ya da hafif tüylüdür. Gövde basit ya da çok dallı, dik ya da yükselicidir ve kısır sürgünler her zaman mevcut değildir. Yapraklar almaşlı dizilişli, 7 ila 10 mm uzunluğunda, şeritsi ve dikdörtgensidir. Çiçek kurulu 2 ila 4 arası dallı, her dal 1 ila 8 arası sayıda çiçeklidir. Çanak yapraklar yumurtamsı ve tepede sivridir. Taç yapraklar beyazdır, ortalarından pembe bir damar geçer. Çiçekler 5 ila 9 arası parçalıdır. Ercik on adettir. Başçık mor renklidir. Popüler bir süs bitkisidir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açan Sedum Hispanicum dilimizde Dam koruğu adı ile bilinmekte olup deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.
Üretimleri ayırma ve çelikle olan sedum hispanicum dikimi ilkbahar ve sonbaharda 20–30 cm ara ile yapılır.

Kuraklığa çok dayanıklıdır. Besin maddesi yönünden fakir olan topraklarda da iyi gelişme gösterir. Bu nedenle peysaj mimaride taş bahçeleri ve çiçek parterlerinde yaygın olarak kullanılır.

Cins adı Latince oturan anlamına gelir. İlk defa Plinius tarafından kullanılmıştır, bitkinin taşların üzerine oturmasına işaret eder. Türkçe yaygın adı olan damkoruğu, Sempervivum cinsine bağlı türlerin evleri yıldırımlardan koruyacağına dair inanış nedeniyle çatılara dikilmesine işaret eder. Tür adı Latince İspanya anlamına gelir. Türün tip yerine işaret eder. Özgün tanımda bu “Habitat in Hispania” olarak belirtilmiştir.

Araç çubuğuna atla