Leopoldia comosa (Morbaş)

Buradanara Paylaşımları

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösteren Leopoldia comosa çok yıllık soğanlı bir bitkidir. Bazı kaynaklarda Muscari comosa adı ile geçmektedir.

Muscari comosum (Morbaş)

20 ila 60 cm büyüyebilen bitkinin soğanı 1,5 ila 3,5 cm çapındadır. Gömlek pembe renklidir. Yapraklar 3 ila 5 arası sayıda, dik yayık, şeritsi, 7 ila 40 mm uzunluğunda ve 5 ila 17 mm genişliğinde ve genellikle sıkapadan daha kısadır. Çiçek kurulunun üst bölümünde parlak mavi ila menekşe mavisi steril çiçekler, alt bölümde ise kahverengimsi yeşil fertil çiçekler yer alır. Çiçek kurulu gevşek, silindirik ve 15 ila 100 arası sayıda çiçeklidir. Kapsül genişçe yumurtamsı eliptik ila daireseldir. Tohumlar 2 ila 3 mm çapındadır. Mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında çiçek açar.

Ormanlık alan, çalılık, kayalık yamaçlar ve tarlalarda görülen Leopoldia comosa dilimizde Morbaş adı ile bilinmektedir.

Mart ve temmuz ayları arasında çiçek açan bitki deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Antik Yunanca misk kokulu anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türler hoş kokuları ile bilinir. Cinsin Türkçe adı olan müşkürümün, cinsin adından türetildiği anlaşılmaktadır. Tür adı Latince çok yapraklı anlamına gelir. Türün yediye kadar yaprağı bulunabilir. İkili adlandırma öncesi adı “Hyacinthus comosus major purpureus”tur.

Soğanı pişirilerek tüketilebilir. Soğanlar acılıklarının giderilmesi için bir gün soğuk suda bekletilir ve sonra zeytinyağı ile kızartılarak tüketilir.

Araç çubuğuna atla