Knautia arvensis (Misk çiçeği)

Buradanara Paylaşımları

Ülkemizde misk çiçeği, uyuz otu olarak da adlandırılan Knautia arvensis, hanımeli ailesi Caprifoliaceae’de bulunan çok yıllık otsu bir çiçekli bitki türüdür.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

25 ile 100 cm (9,8 ve 39,4 inç) arasında büyüyen çok yıllık bir bitkidir. Temmuz-eylül ayları arasında ağır topraklardan ve çiçeklerden kaçınarak çimenli yerleri ve kuru toprakları tercih eder. Çiçekler, çiçek salkımına kafa şeklinde taşınır; her kafa birçok küçük çiçek içerir. Kafa, şeytan biti uyuz (Succisa pratensis) ve küçük uyuz (Scabiosa columbaria) gibi benzer türlere göre daha yassıdır. Her çiçekte 4 erkek organ ve 1 çentikli uzun tepecik vardır. Meyve fındık benzeri, silindirik ve tüylüdür, 5–6 mm (0,20–0,24 inç) boyutundadır. Kök, aşağı doğru açılı uzun sert tüylere sahiptir. Yapraklar bir taban rozeti oluşturur, gövde üzerinde eşlenir, en alttaki tipik olarak 300 mm (12 inç) uzunluğunda, mızrak şeklindedir, oysa üst yapraklar daha küçüktür.


Nazuğum (Euphydryas aurinia) kelebeği ve dar kenarlı şahin güvesinin (Hemaris tityus) besin bitkisidir.

Cins Avrasya’ya özgü olup genellikle yol kenarlarında ve tarla kenarlarında ve çayırlarda bulunur, özellikle tebeşir ana kayanın olduğu yerlerde bol miktarda bulunur.

Uyuz türleri, uyuzu ve hıyarcıklı vebanın neden olduğu yaralar da dahil olmak üzere diğer birçok cilt rahatsızlığını tedavi etmek için kullanıldı. Uyuz kelimesi Latince scabere ‘scratch’ kelimesinden gelir. Bu bitkinin diğer adı çingene gülüdür. Knautia cinsi, adını 17. yüzyıl Alman botanikçisi Christian Knaut’tan almıştır.

Araç çubuğuna atla