Crupina crupinastrum (Gelindöndüren)

Buradanara Paylaşımları

Crupina crupinastrum Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye’de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 0-1400m yüksekliklerde; kızılçam orman açıkları, stepler, çalılıklarda, kayalık yamaçlar ve tarla kenarlarında sıkça rastlanır.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

80 cm’ye kadar boylanan, tek yıllık, istilacı, otsu bir bitkidir. Alt yapraklar 5x2cm, genel olarak yumurtamsı, derin plnnat parçalı, parçalar dar şeritsi ve belirgin şekilde dişli, orta damarları ağsı tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme Nisan-Hazlran ayları arasında; başçık 14-20×10-23 mm boyutlarda; taç tüpü düzgün çeperll ve tüylerle kaplı, kırmızı ya da morumsu renktedir. Meyve ters yumurtamsı, basık, keskin omurgalı, 3.5-5×1.5-3 mm boyutlardadır.

Dilimizde Gelindöndüren adı ile bilinen Crupina crupinastrum 100 ila 1400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Felemenkçe sürüngen anlamına gelir. Kapçığın siyah sorgucu böcek ayaklarına benzer ve rüzgarda sürüklenen kapçık bir böceğin koşmasını andırır. Tür adı Latince sürünene benziyor anlamına gelir. Türün sorguçlarının siyah ayaklı böcekleri andırmasına işaret eder. Türün genel yaygın adı creeper olup, bu kelime de sürünen anlamı vermektedir.

Araç çubuğuna atla