Ferula communis (Atkasnağı)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Ferula communis Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye genelinde Atkasnağı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde körek veya çakşır olarak bilinir.

Çok yıllık bitkilerdir. Kök sağlamdır. Gövde diktir. Taban yaprakları 3 ila 6 teleksidir. Çiçek kurulu bileşik salkım halindedir. Çanak yapraklar miniktir. Çiçekler sarı ya da nadiren kırmızımsı mor renklidir. Çanak mevcut ve beş dişlidir.

Türkiye΄de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Asıl Ege ve Orta Karadeniz alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Bilimsel olarak Ferula communis L. şeklinde tanımlanır. Ferula epiteti doğrudan Latinceden alınmıştır; ΄kamış, kamçı, çubuk, değnek, rezene bitkisi veya sapı (eski Roma dönemlerinde rezene sapları kırbaç cezasını uygulamak için kullanılmıştır.) anlamlarına gelmektedir΄. Communis kelimesi Eski Latincede ‘ortaklaşa kullanılan, topluma ait, umumi’ anlamlarına gelen commoinis kelimesinden türetilmiştir.

Commoinis Latinceye Öncel-Hint-Avrupa dillerinde aynı anlam ile kullanılan kom-moy-ni kelimesi değişerek taşınmıştır. Türün yaygın olarak görülmesine işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Araç çubuğuna atla