Papaver dubium (Köpek yağı)

Buradanara Paylaşımları

60 cm büyüyebilen Papaver dubium dilimizde Köpekyağı adı ile bilinmektedir, tarlalar, yol kenarı ve tahrip edilmiş arazilerde görülür.

Fotograf: Fazlı Yurtsever

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açan bitkinin çiçekleri büyük ve gösterişlidir. Taç yaprak sayısı dörttür. Gövde genelde sert tüylerle kaplıdır ve bunlar neredeyse yüzeye yapışık haldedir. Kapsüller tüysüzdür. Bitki kırıldığında sarı ile beyaz arası bir özsu sızdırır. Tohumlar toprakta uzun süre canlı kalabilir. İki çanak yaprak görülür ancak bunlar çiçek açıldığında düşerler. Tepecik yıldız biçimlidir. Yapraklar almaşlı dizilişli, saplı ve tüylüdür. Tohumlar ağustos ve eylül ayları arasında olgunlaşır. Tohumlar bahar aylarında doğrudan dışarı ekilebilir. Çiçekler erseliktir. Güneşli bölgeleri ve nemli toprakları tercih eder.

Doğal olarak Avrupa’da yayılış gösteren bitki, günümüz Amerika kıtasında işgalci tür durumundadır.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Latince süt anlamın gelir. Cinsin bazı üyelerinde görülen sütsü özsuyuna işaret eder. Aynı köke bağlı “gıda” anlamına gelmesi de muhtemeldir. Bitki antikçağda çocukların uykuların düzenlenmesi için kullanılırdı. Cinsin Türkçe adı olan “gelincik”, çiçeklerinin muhtemelen gelinlerin yüzünü örtmek için kullanılan kırmızı renkli duvağa benzediği için tercih edilmiştir. Anadolu’da bir çocuk oyunu olarak gelincik çiçeklerinden bebek yapılır. Tür adı Latince şüpheli anlamına gelir. Türün bir ara form ya da melez olup olmadığı ile ilgilidir. Özgün tanımda bu “Planta media inter P. argemone & P. rhoeas. Capsulis clavatis & pilis pedunculo adpressis cum P. argemone convenit & P. rohoeas differt” olaak belirtilmiştir.

Araç çubuğuna atla