Adi Korunga (onobrychis)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Sulama imkânı olmayan topraklarda yetişmesi ve kireçli topraklara adaptasyon yeteneği açısından değerli bir bitkidir.

30 ila 70 cm büyüyebilen bitkinin gövdesi yükselici ya da diktir. Yapraklar 7 ila 10 çift arası, dikdörtgensi ila dikdörtgensi yumurtamsı yaprakçıktan oluşur.

aprakçıklar ince tüylerle kaplıdır. Kulakçık kahverengidir. Çiçek sapı yapraklardan daha uzundur. Çanak 5 ila 7 mm uzunluğunda, seyrek tüylüdür. Taç koyu damarlı pembe renklidir. Bayrakçık 10,5 ila 12 mm, kanatçıklar 2 mm, kayıkçık 10 ila 12 mm uzunluğundadır. Meyve 5 ila 8 mm uzunluğundadır.

Doğal olarak Avrupa ve Asya’da yayılış gösteren bitki tarlalarda görülür.

Dilimizde Adi korunga, Eşek otu ve Evliya otu adları ile bilinen bitki Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Cins adı Antik Yunanca eşek yemi anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve cinsin diğer otçul hayvanlar tarafından tercih edilmemesine rağmen eşekler tarafından iştahla tüketilmesine işaret eder. Tür adı Latince Vicia yapraklı anlamına gelir. Türün yapraklarının Vicia (bakla) yapraklarını andırmasına işaret eder.

Korunga çok iyi bir yem bitkisi olduğu kadar, arılar için çok önemli bir polen ve nektar kaynağıdır. Korunga, bal arıları ve yaban arıları yanı sıra Hymenoptera takımına bağlı çok sayıda, bilhassa parazitoit türlerin besin kaynaklarından önemli birisini oluşturmaktadır.

Bağırsak parazitlerini düşürücüdür, bu nedenle otçul hayvanlara verilerek bağırsaklarındaki parazitlerin temizlenmesi amaçlanır. Hayvan yemi olarak kullanılır.

Araç çubuğuna atla