Sarcopoterium spinosum (Apdestbozan)

Buradanara Paylaşımları

Sarcopoterium, gül ailesindeki çiçekli bitkilerin bir cinsidir. Cins bazen Poterium ile eşanlamlı olarak kabul edilir. Bu cins içindeki tek tür olan Sarcopoterium spinosum, güneydoğu Akdeniz bölgesi ve Orta Doğu’da yaygındır. İngilizce’de dikenli, dikenli veya dikenli burnet olarak bilinir.

Boyu 75 cm kadar ulaşabilen bitki öbek halindedir. Dış kabuk gümüşî olup kısa havlıdır. Yapraklar 11 ila 25 arası dikdörtgensi ila yumurtamsı, düz ya da 3 ila 5 dişli yaprakçıklıdır. Üst yüzeyleri kısa havlı, alt yüzeyleri beyazımsı ülgerlidir. Çanak yaprak yeşil renkli, sıklıkla beyaz kenarlı, yumurtamsı dikdörtgensi ve 2 mm uzunluğundadır. Tepecik kırmızımsıdır. Meyve küresel, sarımsı kahverengi ve 3 ila 5 mm çapındadır.

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever


Bitki kuvvetli eşeyli ve eşeysiz üreme yeteneği ile bulunduğu ekosistemde kısa sürede dominant tür konumuna geçmekte ve başka bitkilerin (otsu türler) yaşamasına imkân tanımamaktadır. Ayrıca küçük yapraklarını dikenli uçlarının altına gizleyerek otlanmasına da fırsat vermemektedir.

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösteren Sarcopoterium spinosum deniz kenarı, kayalık yamaçlar ve makiliklerde görülür.

Dilimizde Abdestbozan, Çakır dikeni ve Geren dikeni adları ile bilinen Sarcopoterium spinosum Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Latince etli Poterium anlamına gelir. Cinsin çiçeklerinin Poterium cinsi (artık Sanguisorba (çayır düğmesi)) ile benzerliğine işaret eder. Tür adı Latince dikenli anlamına gelir. Türün yoğun dikenli yapısına işaret eder.

Araç çubuğuna atla