Plantago lagopus L. (Kırkdamar otu)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

5 ila 50 cm büyüyebilir. Tabanda rozet oluşturan yaprakları 2 ila 15 cm uzunluğunda ve 0,4 ila 4,5 cm genişliğinde olup 4 ila 5 damarlı, saplı, aralıklı dişlidir. Sıkapa 6,5 ila 40 cm uzunluğunda, şeritli, yaslanıcı tüylüdür. Başak silindirik, oval ya da oval küreseldir. Alt bırahteler 5 mm, üst bırahteler 4,5 mm uzunluğunda, mızraksı ya da yumurtamsı, dar, yeşil ya da kahverengidir. Ön çanak yapraklar kaynaşık ve uzun tüylü, arka çanak yapraklar yumurtamsı ve uzun tüylüdür.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir.

Yol kenarı, makilikler, kayalık bölgeler, çayırlar ve tarlalarda görülen bitki dilimizde Kırkdamarotu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve ağustos ayları arasında çiçek açan bitkiye deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda rastlanılabilir.

Cins adı Latince ayak tabanı anlamına gelir. Cinsin yapraklarının (genelde) yere yatık olmasına işaret eder. Ayrıca bu yapraklar zamanla ayak izini andırır. Yine ayrıca cinsin ayağın altına konulduğunda yorgunluğu gidereceğine inanılırdı. Tür adı Antik Yunanca tavşan ayağı anlamına gelir. Türün çiçek kurulu yapısına işaret eder.

Tohumları pişirilerek tüketilebilir. Protein ve enerji bakımından zengindir.

Toksik alkalodiler içerebilir. Bu durum tadından kolayca anlaşılabilir. Böyle tohumlar bir gece suda bekletilerek tüketilmelidir. Aksi taktirde çeşitli kronik hastalıklara neden olabilir.

Araç çubuğuna atla