Calicotome villosa (Keçi boğan)

Buradanara Paylaşımları
Keçiboğan (Calicotome villosa)

1 ila 2 metre büyüyebilen bitki dikenlidir. Sürgünler çizgili ve seyrek tüylü olup dallar almaşlı dizilişli ve kalın yanal dikenlidir. Yapraklar parmaksı, üç yaprakçıklı, dalcıklarda küme halindedir. Yaprakçıklar 5 ila 15 mm uzunluğunda, ters yumurtamsı, alt yüzeyi tüylü ve üst yüzeyi çıplaktır. Çiçekler dalcıklarda yaprakların ortasındadır. Çanak çan biçimli, kısa havlı ve kenarı neredeyse düzdür. Taç 10 ila 12 mm uzunluğunda ve parlak sarı renklidir. Meyve 3 ila 5 cm uzunluğunda ve yoğun tüylüdür. Çiçekler erseliktir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösteren Calicotome villosa makilikler ve kayalık bölgelerde görülür.

Dilimizde Keçiboğan adı ile bilinmekte olan Calicotome villosa Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Antik Yunanca kesik çanak anlamına gelir. Çanağın daire biçiminde kırılması ve kesilmiş gibi gözükmesine işaret eder. Tür adı Latince seyrek tüylü anlamına gelir. Çanak ve meyvenin tüylü olmasına işaret eder. Özgün tanımda bu “calycibus leguminibusque villosis” olarak belirtilmiştir.

Araç çubuğuna atla