Arnebia pulchra (Benli eğnik)

Buradanara Paylaşımları

Arnebia pulchra, Boraginaceae (hodangiller) familyasından çok yıllık bir bitki türüdür. 10-40 cm boyunda, düz veya tabanda dallanmış bir internodu vardır. Sarı renkli olan taç yaprakların üzerinde menekşe lekeleri vardır. Mayıs ve Ağustos ayları arasında çiçeklenir ve meyve verir. Kafkasya, Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesi ve Kuzeybatı İran’a endemiktir. Gürcistan’ın tüm bölgelerinde bulunur. 1525 ila 3000 metre yükseklikteki kayalı ve çimenlik yamaçlarda, subalpin ve alpin çayırlarında yetişir.

Benli eğnik (Arnebia pulchra) – Ardanuc, Artvin

Türkiye’de halk arasında eyilik otu, kırmızı kök, eğnik, enlik, havaciva olarak da bilinen A. densiflora’ nın kök kabukları haricen yara iyileştirmede ve yanık tedavisinde kullanılmaktadır. Hem halk arasında kullanılışı hem de özellikle köklerinde bulunan naftokinonlar5, benzokinonlar, diterpenler, steroitler, triterpenler ve flavonoitler gibi aktif bileşenler taşımaları nedeniyle son zamanlarda birçok araştırmanın konusu olmuşlardır.

Araç çubuğuna atla