Origanum rotundifolium (Yuvarlak mercan)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Yuvarlakmercan (Origanum rotundifolium) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türü olup Türkiye’de Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 250-1300 m yükseklikler arasında; kayalar ve yamaçlarda doğal olarak gelişen Origanum rotundifolium Hermaphrodite yapıdadır. Yani erkek ve dişi organlar aynı çiçektedir.

Türkiye genelinde Yuvarlakmercan olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kekik olarak bilinir. Bilimsel olarak Origanum rotundifolium Boiss. şeklinde tanımlanır. Origanum Latincede dağ anlamına gelen ogos kelimesi ile parlaklık, aydınlık anlamına gelen ganos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dağların ışıltısı anlamındadır. Rotundifolium Latincede yuvarlak, dairesel, küresel anlamına gelen rotundus kelimesi ile yaprak anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlak yapraklı anlamındadır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır.

Araç çubuğuna atla