Scutellaria altissima (Uzunkaside)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Uzunkaside (Scutellaria altissima) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türü olup doğrudan güneş alan yerleri tercih eden Uzunkaside (Scutellaria altissima) ortam sıcaklığı -15°C üzerindeki bölgelerde yaşar.

Türkiye’de Çatalca-Kocaeli, Batı Karadeniz, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış gösterern Uzunkaside (Scutellaria altissima) yaklaşık 800 m civarı yüksekliklerde; taşlık kireçtaşı yamaçlarda, döküntü topraklarda doğal gelişim gösterir.

Erkek ve dişi organlar aynı çiçekte olan Scutellaria altissima çok yıllık bir bitki olup kışın yaprak döker.

Sıklıkla tabanda odunsu çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar genellikle saplıdır. Çiçek kurulu salkım ya da başak halinde, çiçekler brahte ya da çiçeksi yaprak koltuklarından tek olarak çıkarlar. Çanak iki dudaklıdır.

0-90 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde basit veya karşılıklı dik dallı, genellikle 4 köşeli, üst kısımlar kısa havlı ve salgılı tüylüdür. Yapraklar gövde ortasında, yumurtamsı-kalpsi, 80-90 x 45-55 mm, tırtırlı kenarlı, küt veya sivri uçlu, tüysüz veya seyrek tüylü; yaprak sapı 25-30 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Temmuz-Ağustos aylarında; çiçekler durumu seyrek başağımsı salkım, 20-30 mm; brakte 6 x 3 mm, yumurtamsı, hafifçe çanaktan uzun; çanak 4 mm, mevyelenmede 8-10 mm; taç soluk açık mor; alt dudak beyaz, açık mor çizgili ve 20-23 mm uzunluktadır.

Cins antikçağdan beridir tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır.

Araç çubuğuna atla