Torilis arvensis subsp. neglecta (Şeytanhavucu)

Buradanara Paylaşımları
Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

30 ila 100 cm büyüyebilir. Gövde incedir. Yaprak sapı 2 ila 8 cm uzunluğunda, yaprak ayası 5 ila 12 cm uzunluğunda, yumurtamsı, 2 ila 3 teleksi, yaprakçıklar 5 ila 60 mm uzunluğunda, mızraksı ila yumurtamsı, düzenli olarak teleksi kesik, gövde yaprakları genellikle 1 teleksidir. Çiçek kurulu 2 ila 12 cm uzunluğunda, 0 ila 2 arası bırahteli, birkaç sayıda ikincil bırahteli, 2 ila 10 arası eşit kolludur. Çiçek sapı 1 ila 4 mm uzunluğundadır. Meyve 3 ila 5 mm uzunluğunda, dikdörtgensi yumurtamsı, dağınık dikenlidir ve genellikle meyvelerin genişlikleri uzunluklarına eşittir. Güneşli bölgeleri ve kuru toprakları tercih eder. Dikensi yapılar sayesinde canlılara yapışarak tohumlarını dağıtır. Dış taç yapraklar belirgin biçimde ışınsal ve 2 mm uzunluğunda; alt yapraklar 2 teleksi, bölümleri az teleksi, üst yapraklar üç yaprakçıklı, terminal bölüm uzun ve düzenli olarak az teleksidir. 

Bitki doğal olarak kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne yayılmıştır. Tahrip edilmiş araziler, tarlalar ve yol kenarında görülür. Fotoğraflar Burhaniye ilçesinde çekilmiştir.

Dilimizde Şeytanhavucu adı ile bilinmektedir. Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir. 

Fotoğraf: Fazlı Yurtsever

Cins adının etimolojisi açık değildir. Michel Adanson genellikle hiçbir anlamı olmayan kelimelerden cins adı oluşturmayı tercih etmiştir. Adanson’un özgün tanımında da isim tercihi ile ilgili herhangi bir ayrıntı mevcut değildir. Bununla birlikte Antik Yunanca torus, delici, delen gibi anlamlara sahiptir. Meyvedeki dikensi yapılara işaret ediliyor olması muhtemeldir. Tür adı Latince ekili alan anlamına gelir. Bitkinin habitat tercihine işaret eder. Alttür adı ise Latince gözden kaçmış anlamına gelir. Üst bölümleri mide ağrısında kullanılır. İdrar söktürücüdür.

Araç çubuğuna atla