Buradanara Paylaşımları

Svastika veya gamalı haç, tarih öncesi dönemlerden kalma bir semboldür. 1920’li yıllar itibarıyla Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin kimlik olarak svastika sembolünü yoğun olarak kullanımı sebebiyle batı dünyasında bu sembol nasyonal sosyalizm ve aşırı sağ ideolojilerle sıklıkla ilişkilendirilebilmektedir.


Çeşitli kültürlerdeki svastikalar
Svastika, 卐 (“sağa bakan” veya “saat yönünde”) veya 卍 (“sola bakan”, “saat yönünün tersinde” veya “sauvastika”) sembollerine denebilir. Svastika sembolü, Avrasya kültürlerinde antik bir dinî ikonadır. Hinduizm, Budizm ve Jainizm de dahil olmak üzere, Hint dillerinde kutsallık ve ruhsallık sembolü olarak kullanılır. Batı dünyasında da sağa bakan versiyonu, 1930’larda Nazi sembolizmi ve Arî ırkının bir simgesi hâline gelene kadar uğurluluk ve iyi şans sembolü olarak görülüyordu.

Wiking dönemine ait bu diskte de görülen svastika işareti izinin tarih öncesine gittiğinin bir delili sayılabilir.

Nepal, Hindistan, Moğolistan, Çin ve Japonya gibi Hindu, Budist veya Jain ülkelerde svastika hâlâ bir iyi şans ve hayır sembolü olarak kullanılmakta. Ayrıca Hindu nikah törenlerinde de sıkça kullanılır.

Araç çubuğuna atla