Adi Korunga (onobrychis)

Buradanara Paylaşımları

30 ila 70 cm büyüyebilir. Gövde yükselici ya da diktir. Yapraklar 7 ila 10 çift arası, dikdörtgensi ila dikdörtgensi yumurtamsı yaprakçıktan oluşur. Kulakçık kahverengidir. Çiçek sapı yapraklardan daha uzundur. Çanak 5 ila 7 mm uzunluğunda, seyrek tüylüdür. Taç koyu damarlı pembe renklidir. Bayrakçık 10,5 ila 12 mm, kanatçıklar 2 mm, kayıkçık 10 ila 12 mm uzunluğundadır. Meyve 5 ila 8 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Asya’da yayılış gösterir.

Tarlalarda görülür. Belgedeki görseller Ardanuc ve yöresinde çekilmiştir..

Dilimizde Adi korunga, Eşek otu ve Evliya otu adları ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Cins adı Antik Yunanca eşek yemi anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve cinsin diğer otçul hayvanlar tarafından tercih edilmemesine rağmen eşekler tarafından iştahla tüketilmesine işaret eder. Tür adı Latince Vicia yapraklı anlamına gelir. Türün yapraklarının Vicia (bakla) yapraklarını andırmasına işaret eder.

Bağırsak parazitlerini düşürücüdür, bu nedenle otçul hayvanlara verilerek bağırsaklarındaki parazitlerin temizlenmesi amaçlanır. Hayvan yemi olarak kullanılır.

Araç çubuğuna atla