Yuğuşyüreği (Silene italica L.)

Buradanara Paylaşımları

Dağılımı
Bitki doğal olarak Avrupa, orta Asya ve Kafkasya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler
60 ila 80 cm büyüyebilir. Bitki kısa ve yapışkan tüylerle kaplıdır. Gövde diktir. Taban yaprakları ters yumurtamsı ila mızraksı, tepede sivri ve saplı; gövde yaprakları ise şeritsidir. Çiçek kurulu gevşek, geniş ve yayılıcı bir salkım halindedir. Çanak çiçek zamanı borumsu, meyve zamanı ise çomaksıdır. Taç düz, 20 ila 25 mm genişliğindedir. Taç yapraklar süt beyazı renginde ve derince iki parçalıdır. Çiçekler akşam saatlerinde kapanır. Kapsül altı dişlidir.

Gözlem
Ormanlık alanlar, yamaç ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları
Yuğuşyüreği, Salkım çiçeği.

Çiçek zamanı
Mayıs-Temmuz ayları.

Yükseklik
500-1600 metre arası.

Etimoloji
Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan “nakıl” kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince “İtalya” anlamına gelir. Türün tip yerine işaret eder.

Araç çubuğuna atla