Lathyrus digitatus(M.Bieb.) Fiori – Tavşan Kanı

Buradanara Paylaşımları

Bilimsel açıklama:

Yükselici-dik, nahif çokyıllık, tüysüz ilâ seyrek havlıya kadar. Gövdeler kanatsız, nahif, 15−40 cm. Orta yapraklar neredeyse sapsız, neredeyse parmaksı, kılçıklı; yaprakçıklar (1−)2-çift, şeritsi, 20−70(−80) × 1−3 mm, 3−5-paralel damarlı; sitipullar mızraksı, 0,5−1 mm boyundaki yaprak sapından çok daha uzun. Çiçekdurumu sapları yapraklar kadar veya daha uzundur, oldukça gevşek 3−6-çiçekli; çiçek sapları 2−6 mm. Çiçekler mor veya mavimsi, 14−20(−22) mm. Çanak 6−9 mm; en alttaki diş hafifçe tüpten daha kısa. Sitilus şeritsi-nereseyse kaşıksı, 3−4,5 × yaklaşık 0,75 mm. Bakla (meyve) şeritsi-neredeyse tersmızraksı, 35−55 × 4,5−6 mm.

Çiçeklenme zamanı: Nisan−Haziran.

Habitat (yaşam ortamı): Kızılçam (Pinus brutia L.)  ve karaçam (Pinus nigra L.) ormanları, meşe (Quercus L.) ormanları, maki, kayalık yamaçlar, dağ eteğindeki taş yığıntılarında, 200−1550 m.

Genel açıklama:

Ülkemizde “tavşan kanı” olarak biline

Araç çubuğuna atla