İsparoz (Diplodus annularis)

Buradanara Paylaşımları

Diplodus annularis ülkemizde ispari ya da isparoz olarak bilinen, denizlerimizde sıkça rastlanan balıklardandır. Okyanus kıyılarında 27cm (11in) uzunluğuna ulaşabilen örnekleri olsa da denizlerimizde yakalananları genellikle yaklaşık 12-16 cm uzunluğundadır.

Ilık denizleri seven bu türün yayılma alanları Akdeniz, Kara Azak Denizive Doğu Atlantik Okyanusu olarak bilinmektedir. İspari balığı deniz çayırı yataklarında yaşayabilen bir balık çeşidi olmaktadır. 

İsparoz (Diplodus annularis)

Vücudu yanlardan basık, elips şekillidir. Vücudunda ve solungaç kapaklarında iri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmerce, vücudu gümüşi beyazdır, bazılarında 5-6 adet enine koyu bant bulunur. Karın yüzgeci sarı renktedir, kuyruk bileğinde bulunan siyah benek balığı tanıtıcı biz özelliktir. Kuyruk yüzgecinin ucu bazılarında şerit halinde siyahtır. Kafa küçük, gözler normaldir.Ağzı küçük ve kuvvetlidir.Diğer özellikleri de akrabası karagöze benzer.

Beslenmede bir sorunları yoktur. Ne bulursa yeseler de daha çok kurtlar, küçük kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıkları tercih ederler. Göçmen balıklardan sayılsa da büyük göçler yapmaz; ülkemizde sadece Marmara denizindeki bazı sürüler Mayıs ayında Karadeniz’e çıkar havalar soğumaya başlayınca da Eylül gibi Marmara’ya geri dönerler.

İsparoz (Diplodus annularis)

Üremeleri Mart sonundan Ağustos sonuna kadar sürse de büyük kısmı Haziran sonuna kadar yumurtasını döker. Yumurta dökümü yumurtalar açık sulara serpilerek yapılır. Potansiyel hermafrodit balıklardandır, cinsiyet değiştirir.

Araç çubuğuna atla