Horozotu (Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus)

Buradanara Paylaşımları

Ülkemizde “horozotu” olarak bilinen bu tür, Avrupa ve Batı Asya’nın ılıman çayırlık alanlarında doğal olarak yetişir. Sarı renkli çiçeklere sahip, 70 cm’ye kadar boylanabilen tekyıllık otsu bir bitkidir. Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açar ve nemli çayırlar ve orman kenarlarındaki arazilerde yetişir. Sarı renkli çiçekleri çoğunlukla yaban arıları tarafından ziyaret edilir.

Horozotu (Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus)

Bilimsel perspekt ile ele alındığında:

Gövde 70 cm’ye kadar, dik, genellikle üstte dallanmış, salgısız veya salgılı havlı ya da ülgerli. Yapraklar dar dikdörtgensi-mızraksı, 2,5 × 0,5–6 × 2 cm, kütdişli-dişli, alta doğru kıvrık kenarlı. Çiçekler üst yaprak uçlarından doğar, yoğun veya gevşek başak şeklinde. Bırakteler yaprak-benzeri, yumurtamsı, çiçeklerden daha uzun. Çiçek sapları dik-yatık, 1–6 mm. Çanak yaklaşık 1,3 cm, meyvede zarsılaşan ve yaklaşık 2,2 × 1,7 cm’ye kadar genişleyen; tüp yaklaşık 1 cm uzunluğunda; lopların her biri 2 adet üçgensi sipsivri dişli. Taç 17–22 mm; tüp taç uzunluğunun yaklaşık 1/2 katı kadar, dar silindirik, hafifçe kıvrık. Kapsül 1,3 × 1,3 cm; tohumlar yaklaşık 5 × 4 mm.

Araç çubuğuna atla