Hititlerde kız isteme

Buradanara Paylaşımları

Anadolu kültüründe erkek tarafının kız istemeye gittiğinde adet olarak söylediği bir söz vardır: “Allah’ın emri ile kızınızı istiyoruz.” Bu söylemin geçmişi Anadolu tarihinde 3600 yıl öncesine yani Milattan Önce 1600’lere kadar uzanmaktadır.

Anadolu halkının kadim ataları Hititlerin krallarından olan III.Hattuşili’nin otobiyografisinde, karısı ile olan evliliğiyle ilgili aynı klişeyi kullandığını görmekteyiz.

İlgili metnin Hititçe kil tabletten çevirisi:

CTH 81
KUB 1.1+ KBo 3.6+ KUB 19.71
Rs. III
1-2 Rahip Pentipšarri’nin kızı Puduḫepa’yı tanrıçanın sözü ile zevceliğe aldım.

Hititçe kil tabletten çeviri olan yukarıdaki metinde III. Hattuşili, Rahip Pentipšarri’nin kızını “Tanrıça Sözü” ile zevceliğe aldığını söylemektedir. III. Hattuşili’nin bu sözü, Anadolu kültüründe günümüzde hala kız isterken bir adet olarak söylenmekte olan “Allah’ın emri ile kızınızı istiyoruz.” sözünün 3600 yıl önce de benzer şekilde kullanıldığını açıkça göstermektedir. 

Bir çok adet ve gelenek gibi bu gelenek de Anadolu halkının milat öncesi çağlardan beri binlerce yıldır sürdüregeldiği geleneklerdendir.

Hazırlayan ve Hititçe metni çeviren: (Hititolog) Mert Torun ve Kadir Ebrek

Görsel: III. Hattuşili kaya kabartması

Araç çubuğuna atla